RocketTheme's Affinity January 2010 Released Advanced RokStories Styling It's all about customization!
جهت مشاوره و برنامه ریزی و تهیه جزوات ارشد و فیلم های کلاسی با شماره های 09357984945---09123547243 و برای ارسال نمونه جزوات و فیلم ها ایمیل خود را به سامانه زیر ارسال کنید 50002060900000
جهت مشاوره و برنامه ریزی و تهیه جزوات ارشد و فیلم های کلاسی با شماره های
09357984945 09123547243 تماس بگیرید
جهت مشاوره و برنامه ریزی و تهیه جزوات ارشد و فیلم های کلاسی با شماره های 09357984945---09123547243 و برای ارسال نمونه جزوات و فیلم ها ایمیل خود را به سامانه زیر ارسال کنید 50002060900000

تند خوانی باید چگونه باشد ؟!!1

تند خوانی

 تند خوانی باید چگونه و بر چه پایه ای باشد.؟

 

 

برای اطلا عات بیشتر به ادامه مطلب بروید.

 

حرکات چشم و خواندن                                               تند خوانی

 

اگر به چشمان کسی که سرگرم تماشای یک تصویر یا یک شی است نگاه کنیم میبینیم که چشمان او ثابت نمیماند بلکه مدام در حال وارسی هستنداما این وارسی یک حرکت هموار و مدام نیست بلکه چشم ها اندکی بی حرکت میماند بعد به محل دیگری میپرند دوباره بی حرکت میماند و این کار به همین شیوه ادامه می یابد.مدت زمانی که چشم بی حرکت می ماند تثبیت خوانده میشود.و حرکت تقریبا آنی و سریع بین دو تثبیترا جهش می نامندبه چند شیوه میتوان حرکات چشم را دنبال کرد.

آسانترین آنها بازبینی چشمها با دوربین تلویزیونی است که به کمک آن تصویر شی که چشم به آن خیره شده است به قرنیه چشم منعکس میشودبه این ترتیب بر روی تصویر تلویزیونی چشم تصویر منعکس شدهشی ظاهر میشود که مورد بازبینی قرار گرفته استنوار تلویزیونی را می توان د.باره با سرعت کند به نمایش گذاشت تا مدت زمان هر تثبیت سنجیده شود و به این ترتیب میتوانیم تمام جزییات آن را مشاهده کنیم تحقیقات نشان می دهد که ادراک فقط در موقع تثبیت چشم میتواندصورت گیرد نه در اثنای حرکات جهشی.

خواندن مهارت پیچیده ای است  و مانند تمام مهات ها هم صحبت و هم سرعتآن در نتیجه تمرین پیشرفت میکند.

 

خواندن

 

خواندن مهارت پیچیده ای است  و مانند تمام مهات ها هم صحبت و هم سرعتآن در نتیجه تمرین پیشرفت میکند بازبینی حرکات چشم در اثنای خواندن اطلاعات زیادی درباره این فرایند به دست میدهد.

هنگام خواندن سطری از یک نوشته چشمان ما از راست به چپ و از یک نقطه تثبیت به نقطه دیگر حرکت میکند.گاهی هم چشم به عقب بر میگردد یا برگشت میکند تا مطلبی را دوباره بخوانداما برای یک خواننده ورزیده این قبیل برگشت ها زیاد تکرار نمیشود. میزان تند خوانی بستگی به درجه دشواری مطلب و هدف های ما دارد.اگر متن دشوار باشد ممکن است روی هر کلمه تثبیت داشته باشیماما مرور ساده مطلب ممکن است مستلزم یک یا دو تثبیت در هر جمله باشد.

 

تند خوانی

 

همانطور که گفته شد به هنگام مرور متن در مقایسه با خواندن دقیق آن تاعداد تثبیتهای چشم کمتر است این مشاهده اساس بسیاری از دوره های تند خوانی است که ادعا میشود با گذراندن آنها هم سرعت خواندن و هم توانایی درک مطلب افزایش می یابد این دوره ها بر این مفهوم استوارند که خواننده باید طوری آموزش داده شود که تثبیت های کمتری داشته باشد و با هر تثبیت چند کلمه یا عبارت کاملی را از نظر بگذراندعده ای حتی معتقدند که شخص می تواندیک سطر نوشته را تنها با یک تبیت ضبط کند و به این ترتیب به جای خواندن هر سطر از راست به چپ یک صفحه را مستقیمااز بالا به پایین بخواند به دانشجویان نیز توصیه میشود که وقتی مطلبی را می خوانندو در وسط صفحه خطی را از بالا به پایین در نظر مجسم کنندو چشمان خود را در طول این خط فرضی حرکت دهند به نحوی که با هر تثبیت چشم تمام یک سطر از نوشته راضبط کنندمربی ممکن است پیشنهاد کندکه خواننده هنگام خواندنیکی از انگشتان خود را به عنوان رهنمود در وسط صفحه از بالا به پایین رحکت دهد.

یکی از تمرین های رایج در دوره های آموزش تند خوانی این است که جمله های کوتاهی را مدت بسیار کوتاهی بر روی یک پرده می اندازند.(نمایش سریع به مدت یک چهارم ثانیه یا کمتر)

و دانشجو می کوشد جمله را تشخیص دهدو آن را با صدای بلند بخواند اگر بین دفعات نمایش یک جمله فاصله کافی منظور شود دانشجو می توانداز راه تمرین یاد بگیرد که یک جمله چهار کلمه ای یا بیشتر را تشخیص دهد اما اگر جمله ها سریع نمایش داده شوند با ارایه هر جمله جدید جمله قبلی محو میشود بین این تمرین و خواندن واقعی که در آن چشمها مدام  از یک نقطه تثبیت به نقطه دیگر حرکت می کنند هیچگونه شباهتی وجود ندارد.

در مورد کارایی دوره های تند خوانی ادعاهای زیادی میشود اما وقتی این ادعاها در شرایط بسیار کنترل شده ارزیابی میشوند بی پایه از آب در می آیند(کارور 1981)با این حال اشخاصی که دوره های تند خوانی را گذرانده اند غالبا بر این باورند که مهار تهای انها در امر خواندن به میزان در خور توجهی پیشرفت کرده است. چنین باوری ممکن است به یک معنا تا حدودی درست باشد با مرور سریع مطالب به قصد آشنایی با مفاهیم اصلی خواننده می تواند اطلاعات زیادی به دست آورد و در مواردی بخش عمده مطالبی را که نویسنده در نظر داشته است استنباط کند در واقع برخی نوشته ها چنان عاری از اطلاعات تازه اند که مرور سریع آنها کافی است اما در مورد متونی که حاوی اطلاعات تازه و پر محتوا هستند شواهدی حاکی از کارایی تند خوانی در دست نیست در چنین شرایطی خواننده باید چشم خود را تقریبا روی هر کلمه متن تثبیت کند تا بتواند مطلب را بفهمد.

آیا این یافته ها به آن معنا است که هیچ راهی برای افزایش مهارت های خواندن وجود ندارد؟ برخلاف این نظر می دانیم که شخص هر قدر بیشتر مطالعه کند مهارت او در خواندن بیشتر میشود و این امر بویژه در مورد کودکان خردسال بیشتر صادق استاما هر گونه تلاش عمدی برای تند خوانی تنها این نتیجه را دارد که از میزان فهم مطلب کاسته می شود و به علاوه این نوع تمرین اجباری به بهبود مهارت در خواندن نمی انجامد.

پس درباره ادعاهای مبنی بر اثر بخشی دوره های تندخوانی چه میتوان گفت؟در مورد برخی از این دوره ها

ادعا شده که به کمک آنها سرعت خواندن به سه برابر یا بیشتر میرسد بی آنکه از میزان درک و فهم مطلب کاسته شود چنین ادعایی بی پایه بنظر می رسد. از سوی دیگر در بعضی از این دوره ها چیز هایی آموزش داده میشود که می توان آنها را فنون مرور کردن نامید و البته مواقعی وجود دارد که مرور مطلب کار سودمندی است برای مثال پیش از خواندن یک فصل از یک کتاب درسی بهتر است نخست مطالب آن را به سرعت مرور کنیم تا مضامین اصلی آن را  مشخص کنیم و چشم اندازی از سازمان بندی فصل داشته باشیم اطلاعاتی که از راه مرور سریع مطالب به دست می آید چهار چوبی برای مطالعه دقیقتر مطالب فراهم می کندعلاوه بر این مرور سریع مطالب به خوانندگان کمک میکند تا بفهمند که کدام مطلب ارزش آن را دارد که به دقت خوانده شودبا آگاهی از اطلاعاتی که درباره فرایند خواندن فراهم آمده است می توان دوره هایی  برای آموزش مرور مطالب تنظیم کرد که موثرتر از دوره هایی باشند که هدفشان پرورش تند خوانی است.

 

 

"بر گرفته از کتاب فیاض بخش:مولف فرحناز فیاض بخش"

 


تند خوانی باید چگونه باشد

مرتبط باموضوع :

 دانلود جزوات و صدای کلاسی  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 2151 مشاهده
 جزوات دست نویس دروس تخصصی رشته حسابداری -کنک  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 4464 مشاهده
 دانلود سوالات کنکور ازاد90  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 2044 مشاهده
 نکات مهم برای امادگی در ازمون ارشد  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 14365 مشاهده
 راهی برای افزایش اعتماد به نفس  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 8895 مشاهده
نام شما: quickquid
ایمیل شما: quickquid

در مورخه : يكشنبه، 18 آبان ماه، 1393 (IP آدرس : )
mogxhx quickquid ZQSnC payday loans O money mutual 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: quick quid
ایمیل شما: quick quid

در مورخه : پنجشنبه، 22 آبان ماه، 1393 (IP آدرس : )
wdgadh quick quid lxENoT payday loans bad credit ok 9509 money mutual loans 6941
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 (IP آدرس : )
kgbwalqu payday loans >[ payday loans 9264 payday loans TsQKih
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : شنبه، 8 آذر ماه، 1393 (IP آدرس : )
tpssorkq payday loans QZhLQ payday loans 0814 payday loans 0013 payday loans 8627 payday loans >:]] fast payday loans 7597
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : چهارشنبه، 12 آذر ماه، 1393 (IP آدرس : )
zcnhnu payday loans >[ payday loans MmpGX mobile loans 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : جمعه، 21 آذر ماه، 1393 (IP آدرس : )
ngimyc payday loans >[ payday loans >OOO payday loans >OOO
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393 (IP آدرس : )
rzbfgihz payday loans 8616 no credit check payday loans =-] bad credit loans online 6807
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : شنبه، 17 آبان ماه، 1393 (IP آدرس : )
raclzq payday loans >[ payday loans BeegU payday loans O payday loans 2876 payday loans TRSryO payday loans bYGHi
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : سه شنبه، 13 آبان ماه، 1393 (IP آدرس : )
entgjae payday loans 0292 payday loans =-] payday loans jeIQk payday loans 8333 payday loans 7153 payday loans qdkDFa
ارسال جوابیه ]

نام شما: pay day loans
ایمیل شما: pay day loans

در مورخه : يكشنبه، 11 آبان ماه، 1393 (IP آدرس : )
npgano pay day loans 8013 payday loans no credit check 8]]] money mutual NQDbVY payday loans =-] payday loans GKAgGl
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : جمعه، 25 مهر ماه، 1393 (IP آدرس : )
ktwhqz payday loans 8236 money mutual cIlWn payday loans 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday uk
ایمیل شما: payday uk

در مورخه : يكشنبه، 4 آبان ماه، 1393 (IP آدرس : )
tquslg payday uk 9287 mobile loans 9246 payday loans QoVLwl
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : دوشنبه، 5 آبان ماه، 1393 (IP آدرس : )
vgjruhpq payday loans qVmubC payday loans MsVxS payday loans >OOO payday loans BEdsB payday loans %-[[[ payday loans 7829 payday loans >:]] payday loans =-]
ارسال جوابیه ]

نام شما: installment loans
ایمیل شما: installment loans

در مورخه : چهارشنبه، 7 آبان ماه، 1393 (IP آدرس : )
korzne installment loans jEqMyF money mutual 3043 quick quid 5561
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

  امتیاز دهی به مطلب

  انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب

 

  پشتیبانی

لیست جزوات رشته کامپیوتر و IT

 

لیست جزوات رشته برق

جهت مشاوره و برنامه ریزی درسی

و تهیه جزوات و فیلم های اموزشی

با شماره های زیر تماس بگیرید

09123547243

09357984945

سامانه sms:

با ارسال عدد 2 با شما تماس خواهیم گرفت

30002190000137

  فرم ثبت سفارش

ثبت سفارش

لطفا مشخصات  ادرس و لیست فیلم و جزوات سفارشی خود را به شماره زیر ارسال نمایید

30002190000137

 

  عضويت سريع

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:
 

  آمار کاربران

  امار به روایت وبگذر

  سوالات کنکور92