RocketTheme's Affinity January 2010 Released Advanced RokStories Styling It's all about customization!
جهت مشاوره و برنامه ریزی و تهیه جزوات ارشد و فیلم های کلاسی با شماره های 09357984945---09123547243 و برای ارسال نمونه جزوات و فیلم ها ایمیل خود را به سامانه زیر ارسال کنید 50002060900000
جهت مشاوره و برنامه ریزی و تهیه جزوات ارشد و فیلم های کلاسی با شماره های
09357984945 09123547243 تماس بگیرید
جهت مشاوره و برنامه ریزی و تهیه جزوات ارشد و فیلم های کلاسی با شماره های 09357984945---09123547243 و برای ارسال نمونه جزوات و فیلم ها ایمیل خود را به سامانه زیر ارسال کنید 50002060900000

تند خوانی باید چگونه باشد ؟!!1

تند خوانی

 تند خوانی باید چگونه و بر چه پایه ای باشد.؟

 

 

برای اطلا عات بیشتر به ادامه مطلب بروید.

 

حرکات چشم و خواندن                                               تند خوانی

 

اگر به چشمان کسی که سرگرم تماشای یک تصویر یا یک شی است نگاه کنیم میبینیم که چشمان او ثابت نمیماند بلکه مدام در حال وارسی هستنداما این وارسی یک حرکت هموار و مدام نیست بلکه چشم ها اندکی بی حرکت میماند بعد به محل دیگری میپرند دوباره بی حرکت میماند و این کار به همین شیوه ادامه می یابد.مدت زمانی که چشم بی حرکت می ماند تثبیت خوانده میشود.و حرکت تقریبا آنی و سریع بین دو تثبیترا جهش می نامندبه چند شیوه میتوان حرکات چشم را دنبال کرد.

آسانترین آنها بازبینی چشمها با دوربین تلویزیونی است که به کمک آن تصویر شی که چشم به آن خیره شده است به قرنیه چشم منعکس میشودبه این ترتیب بر روی تصویر تلویزیونی چشم تصویر منعکس شدهشی ظاهر میشود که مورد بازبینی قرار گرفته استنوار تلویزیونی را می توان د.باره با سرعت کند به نمایش گذاشت تا مدت زمان هر تثبیت سنجیده شود و به این ترتیب میتوانیم تمام جزییات آن را مشاهده کنیم تحقیقات نشان می دهد که ادراک فقط در موقع تثبیت چشم میتواندصورت گیرد نه در اثنای حرکات جهشی.

خواندن مهارت پیچیده ای است  و مانند تمام مهات ها هم صحبت و هم سرعتآن در نتیجه تمرین پیشرفت میکند.

 

خواندن

 

خواندن مهارت پیچیده ای است  و مانند تمام مهات ها هم صحبت و هم سرعتآن در نتیجه تمرین پیشرفت میکند بازبینی حرکات چشم در اثنای خواندن اطلاعات زیادی درباره این فرایند به دست میدهد.

هنگام خواندن سطری از یک نوشته چشمان ما از راست به چپ و از یک نقطه تثبیت به نقطه دیگر حرکت میکند.گاهی هم چشم به عقب بر میگردد یا برگشت میکند تا مطلبی را دوباره بخوانداما برای یک خواننده ورزیده این قبیل برگشت ها زیاد تکرار نمیشود. میزان تند خوانی بستگی به درجه دشواری مطلب و هدف های ما دارد.اگر متن دشوار باشد ممکن است روی هر کلمه تثبیت داشته باشیماما مرور ساده مطلب ممکن است مستلزم یک یا دو تثبیت در هر جمله باشد.

 

تند خوانی

 

همانطور که گفته شد به هنگام مرور متن در مقایسه با خواندن دقیق آن تاعداد تثبیتهای چشم کمتر است این مشاهده اساس بسیاری از دوره های تند خوانی است که ادعا میشود با گذراندن آنها هم سرعت خواندن و هم توانایی درک مطلب افزایش می یابد این دوره ها بر این مفهوم استوارند که خواننده باید طوری آموزش داده شود که تثبیت های کمتری داشته باشد و با هر تثبیت چند کلمه یا عبارت کاملی را از نظر بگذراندعده ای حتی معتقدند که شخص می تواندیک سطر نوشته را تنها با یک تبیت ضبط کند و به این ترتیب به جای خواندن هر سطر از راست به چپ یک صفحه را مستقیمااز بالا به پایین بخواند به دانشجویان نیز توصیه میشود که وقتی مطلبی را می خوانندو در وسط صفحه خطی را از بالا به پایین در نظر مجسم کنندو چشمان خود را در طول این خط فرضی حرکت دهند به نحوی که با هر تثبیت چشم تمام یک سطر از نوشته راضبط کنندمربی ممکن است پیشنهاد کندکه خواننده هنگام خواندنیکی از انگشتان خود را به عنوان رهنمود در وسط صفحه از بالا به پایین رحکت دهد.

یکی از تمرین های رایج در دوره های آموزش تند خوانی این است که جمله های کوتاهی را مدت بسیار کوتاهی بر روی یک پرده می اندازند.(نمایش سریع به مدت یک چهارم ثانیه یا کمتر)

و دانشجو می کوشد جمله را تشخیص دهدو آن را با صدای بلند بخواند اگر بین دفعات نمایش یک جمله فاصله کافی منظور شود دانشجو می توانداز راه تمرین یاد بگیرد که یک جمله چهار کلمه ای یا بیشتر را تشخیص دهد اما اگر جمله ها سریع نمایش داده شوند با ارایه هر جمله جدید جمله قبلی محو میشود بین این تمرین و خواندن واقعی که در آن چشمها مدام  از یک نقطه تثبیت به نقطه دیگر حرکت می کنند هیچگونه شباهتی وجود ندارد.

در مورد کارایی دوره های تند خوانی ادعاهای زیادی میشود اما وقتی این ادعاها در شرایط بسیار کنترل شده ارزیابی میشوند بی پایه از آب در می آیند(کارور 1981)با این حال اشخاصی که دوره های تند خوانی را گذرانده اند غالبا بر این باورند که مهار تهای انها در امر خواندن به میزان در خور توجهی پیشرفت کرده است. چنین باوری ممکن است به یک معنا تا حدودی درست باشد با مرور سریع مطالب به قصد آشنایی با مفاهیم اصلی خواننده می تواند اطلاعات زیادی به دست آورد و در مواردی بخش عمده مطالبی را که نویسنده در نظر داشته است استنباط کند در واقع برخی نوشته ها چنان عاری از اطلاعات تازه اند که مرور سریع آنها کافی است اما در مورد متونی که حاوی اطلاعات تازه و پر محتوا هستند شواهدی حاکی از کارایی تند خوانی در دست نیست در چنین شرایطی خواننده باید چشم خود را تقریبا روی هر کلمه متن تثبیت کند تا بتواند مطلب را بفهمد.

آیا این یافته ها به آن معنا است که هیچ راهی برای افزایش مهارت های خواندن وجود ندارد؟ برخلاف این نظر می دانیم که شخص هر قدر بیشتر مطالعه کند مهارت او در خواندن بیشتر میشود و این امر بویژه در مورد کودکان خردسال بیشتر صادق استاما هر گونه تلاش عمدی برای تند خوانی تنها این نتیجه را دارد که از میزان فهم مطلب کاسته می شود و به علاوه این نوع تمرین اجباری به بهبود مهارت در خواندن نمی انجامد.

پس درباره ادعاهای مبنی بر اثر بخشی دوره های تندخوانی چه میتوان گفت؟در مورد برخی از این دوره ها

ادعا شده که به کمک آنها سرعت خواندن به سه برابر یا بیشتر میرسد بی آنکه از میزان درک و فهم مطلب کاسته شود چنین ادعایی بی پایه بنظر می رسد. از سوی دیگر در بعضی از این دوره ها چیز هایی آموزش داده میشود که می توان آنها را فنون مرور کردن نامید و البته مواقعی وجود دارد که مرور مطلب کار سودمندی است برای مثال پیش از خواندن یک فصل از یک کتاب درسی بهتر است نخست مطالب آن را به سرعت مرور کنیم تا مضامین اصلی آن را  مشخص کنیم و چشم اندازی از سازمان بندی فصل داشته باشیم اطلاعاتی که از راه مرور سریع مطالب به دست می آید چهار چوبی برای مطالعه دقیقتر مطالب فراهم می کندعلاوه بر این مرور سریع مطالب به خوانندگان کمک میکند تا بفهمند که کدام مطلب ارزش آن را دارد که به دقت خوانده شودبا آگاهی از اطلاعاتی که درباره فرایند خواندن فراهم آمده است می توان دوره هایی  برای آموزش مرور مطالب تنظیم کرد که موثرتر از دوره هایی باشند که هدفشان پرورش تند خوانی است.

 

 

"بر گرفته از کتاب فیاض بخش:مولف فرحناز فیاض بخش"

 


تند خوانی باید چگونه باشد

مرتبط باموضوع :

 اسلاید درس مهندسی فناوری اطلاعات2  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 3457 مشاهده
 مشاوره و انتخاب رشته  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 1977 مشاهده
 چگونه برای کنکور درس بخوانیم؟!!  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 4965 مشاهده
 دنلود جزوات و صدای کلاس های کنکور و داشگاه ه�  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 2590 مشاهده
 کارنامه های کنکور ارشد 90  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 1535 مشاهده
نام شما: Bernt
ایمیل شما: Bernt

در مورخه : يكشنبه، 24 شهريور ماه، 1392 (IP آدرس : )
Fidinng this post has solved my problem
ارسال جوابیه ]

نام شما: Glenda
ایمیل شما: Glenda

در مورخه : دوشنبه، 25 شهريور ماه، 1392 (IP آدرس : )
Play infiamrtove for me, Mr. internet writer.
ارسال جوابیه ]

نام شما: Henny
ایمیل شما: Henny

در مورخه : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
cialis to viagra insurance quotes free auto liability insurance quotes
ارسال جوابیه ]

نام شما: Loren
ایمیل شما: Loren

در مورخه : پنجشنبه، 4 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
buy brand viagra on line online car insurance portland accutane lawyers
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jacklynn
ایمیل شما: Jacklynn

در مورخه : جمعه، 5 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheap auto insurense buy psfizer viagra asthma in children
ارسال جوابیه ]

نام شما: Titia
ایمیل شما: Titia

در مورخه : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheap cialis online colleges
ارسال جوابیه ]

نام شما: Lisa
ایمیل شما: Lisa

در مورخه : دوشنبه، 15 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
hire a car cheapest cialis diabetics health insurance for
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jacki
ایمیل شما: Jacki

در مورخه : چهارشنبه، 17 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheap auto unssurance online college degree programs cheap car insurance nj
ارسال جوابیه ]

نام شما: Butch
ایمیل شما: Butch

در مورخه : شنبه، 20 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
viagra price prednisone sale accutane online cheap
ارسال جوابیه ]

نام شما: Macco
ایمیل شما: Macco

در مورخه : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
cialis for sale special best of brand viagara
ارسال جوابیه ]

نام شما: Pavel
ایمیل شما: Pavel

در مورخه : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
Now we know who the sebslnie one is here. Great post! http://zkndku.com [url=http://yqbabfaf.com]yqbabfaf[/url] [link=http://rsfglbkzg.com]rsfglbkzg[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Lorene
ایمیل شما: Lorene

در مورخه : پنجشنبه، 9 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
car insurance rates casino online reviews learner driver insurance car cheap car insurance new drivers car insurance cheap live insurance whole quotes auto insurance rates
ارسال جوابیه ]

نام شما: bwaxkp
ایمیل شما: bwaxkp

در مورخه : شنبه، 18 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
kkngmcd
ارسال جوابیه ]

نام شما: viagra
ایمیل شما: viagra

در مورخه : شنبه، 18 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
ziwcsyxj http://zhujjh.com/ fyftfgb [url=http://lmoxex.com/]fyftfgb[/url]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Turk
ایمیل شما: Turk

در مورخه : چهارشنبه، 22 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
life insurance rates car insurers northern ireland car insurance quotes health insurance great west automotive insurance WI
ارسال جوابیه ]

نام شما: Almena
ایمیل شما: Almena

در مورخه : جمعه، 24 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
fun slot games On line viagra cheap auto insurance free quotes insurance auto auto insurance auto insurance quotes online casino
ارسال جوابیه ]

نام شما: Cheyanne
ایمیل شما: Cheyanne

در مورخه : شنبه، 25 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
free slots viagra online casino whole life insurance policy life insurance no restrictions exams car insurance quotes short car insurance term
ارسال جوابیه ]

نام شما: Dolley
ایمیل شما: Dolley

در مورخه : دوشنبه، 27 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheap car insurance online colleges cialis dose online auto insurance quotes order levitra online
ارسال جوابیه ]

نام شما: Mccade
ایمیل شما: Mccade

در مورخه : شنبه، 2 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
auto insurance levitra life insurance rates trusted site for online cialis online degree life insurance quotes
ارسال جوابیه ]

نام شما: Lola
ایمیل شما: Lola

در مورخه : سه شنبه، 5 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
online degree programs become auto insurance broker landlord insurance liability viagra online return of premium life insurance
ارسال جوابیه ]

نام شما: Malerie
ایمیل شما: Malerie

در مورخه : چهارشنبه، 6 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
VIAGRA FOR SELL online viagra kopen cheap viagra florida car insurance car insurance cheap a atuo insurance viagra online
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loan
ایمیل شما: payday loan

در مورخه : جمعه، 8 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
qftlnap payday loan qowjI payday loan O quick payday loans >OOO
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jayna
ایمیل شما: Jayna

در مورخه : يكشنبه، 10 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
find the best car insurance quotes insurance car classic car insurance ireland northern car insurance in florida car insurance quote viagra prescription performance car insurance high
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : دوشنبه، 11 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
fqdrbwte payday loans 8]]] payday loans ALHnJY payday loans iifBO payday loans fRivCs payday loans 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jermajesty
ایمیل شما: Jermajesty

در مورخه : شنبه، 16 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
NJ car insurance cialis and viagra auto insurance quotes health insurance quotes cheap auto insurance
ارسال جوابیه ]

نام شما: Buffy
ایمیل شما: Buffy

در مورخه : يكشنبه، 24 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
diabetes impotence psychogenic impotence cialis generic levitra buying priligy online
ارسال جوابیه ]

نام شما: Emma
ایمیل شما: Emma

در مورخه : دوشنبه، 25 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
viagra viagra pas cher car insurance broad form cheap auto insurance online quotes insurance car quotes car insurance cheap qotes for life insurance
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans online
ایمیل شما: payday loans online

در مورخه : چهارشنبه، 27 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
beyqbag payday loans online 4561 payday loans fxWyPM fast payday loan 1675
ارسال جوابیه ]

نام شما: Marylada
ایمیل شما: Marylada

در مورخه : يكشنبه، 1 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
viagra cheap online car insurance free car insurance insurance quotes auto free online poker insureyourcaronline.com
ارسال جوابیه ]

نام شما: Donte
ایمیل شما: Donte

در مورخه : پنجشنبه، 5 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
free slots play car insurance quotes auto insurance quotes buy car insurance online viagra cialis levitra cheapest auto insurance auto insurance news
ارسال جوابیه ]

نام شما: Trinity
ایمیل شما: Trinity

در مورخه : شنبه، 7 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheapest individual health plan cialis for cheaper here car insurance online purchase viagra car insurance quotes
ارسال جوابیه ]

نام شما: Ronalee
ایمیل شما: Ronalee

در مورخه : يكشنبه، 8 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
car insurence auto insurance quotes best online pharmacy for accutane car insurance quotes insureyourcaronline.com auto insurance cheap website
ارسال جوابیه ]

نام شما: try this site
ایمیل شما: try this site

در مورخه : يكشنبه، 8 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
rnvxws try this site mVoAY discover this info here >OOO cash advance PeesOe
ارسال جوابیه ]

نام شما: visit this page
ایمیل شما: visit this page

در مورخه : سه شنبه، 10 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
oipdbo visit this page >[ payday loans XOzwd fast payday loan 7745
ارسال جوابیه ]

نام شما: learn this here now
ایمیل شما: learn this here now

در مورخه : سه شنبه، 10 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
ubhjqe learn this here now 7975 see this page 8]]] payday loans =-]
ارسال جوابیه ]

نام شما: recommended you read
ایمیل شما: recommended you read

در مورخه : پنجشنبه، 12 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
dgvbndo recommended you read 4259 continued >OOO payday loans hpCca
ارسال جوابیه ]

نام شما: Graceland
ایمیل شما: Graceland

در مورخه : دوشنبه، 16 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
mexican insurance car car insurance quotes cheap car insurance quotes cialis prices auto insurance quotes north carolina viagra for sale insureyourcaronline.com
ارسال جوابیه ]

نام شما: Pink
ایمیل شما: Pink

در مورخه : يكشنبه، 22 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
ordering prozac online insurance car accident settlement 21 blackjack online insurance cheap worldwide car insurance rate
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : سه شنبه، 24 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
sonhiw payday loans >[ payday loans LliAV payday loans O
ارسال جوابیه ]

نام شما: Namari
ایمیل شما: Namari

در مورخه : سه شنبه، 24 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
www.blackjackspace.net compare car insurance car insurance quotes insurance quotes auto cheap nj auto insurance cialis online cheap
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jaylon
ایمیل شما: Jaylon

در مورخه : جمعه، 27 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
car insurance quotes business insurance buying Viagra pills cialis generic mobile www.forgetyoured.net www.allhealthinsurers.net
ارسال جوابیه ]

نام شما: Terrah
ایمیل شما: Terrah

در مورخه : يكشنبه، 29 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
non-owners auto insurance new jersey quotes indonesia levitra and health insurance forex trading hours Get Free Car Insurance Quote
ارسال جوابیه ]

نام شما: important link
ایمیل شما: important link

در مورخه : جمعه، 4 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
kuhpyqgd important link >[ useful content mYAtzJ quick payday loans 6877
ارسال جوابیه ]

نام شما: Maisyn
ایمیل شما: Maisyn

در مورخه : دوشنبه، 7 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheap business insurance online reasonable car insurance www.cheapinsurancemate.com forex online health insurance providers in Florida viagra purchases
ارسال جوابیه ]

نام شما: http://paydayloansusaprd.com/
ایمیل شما: http://paydayloansusaprd.com/

در مورخه : سه شنبه، 8 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
ynpnbo http://paydayloansusaprd.com/ >:]] pay day loans >:]] payday loans 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Taron
ایمیل شما: Taron

در مورخه : يكشنبه، 13 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
car insurance quotes cialis cheapest price cialis sale health insurance quote affordable life insurance
ارسال جوابیه ]

نام شما: Elyza
ایمیل شما: Elyza

در مورخه : سه شنبه، 15 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
how to order cialis online what is my life insurance news life insurance premium www.compareautoinsur.com
ارسال جوابیه ]

نام شما: fast cash advance
ایمیل شما: fast cash advance

در مورخه : يكشنبه، 20 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
hxddxq fast cash advance Wmgjs quickquid uTQnW payday loans 2452
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : سه شنبه، 22 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
ynvgph payday loans OuZfrc payday loans tFPUrB payday loans 8]]] payday loans JHnkNg
ارسال جوابیه ]

نام شما: Spike
ایمیل شما: Spike

در مورخه : چهارشنبه، 23 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
health insurance quotes online viagra online cheap individual health insurance alaska Viagre internet pharmacy propecia soma zoloft viagra cheap
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : سه شنبه، 20 اسفند ماه، 1392 (IP آدرس : )
vuqtvao payday loans 7194 payday loans GOfmmH payday loans FOkXTe payday loans 3008 payday loans O
ارسال جوابیه ]

نام شما: 100 day loans
ایمیل شما: 100 day loans

در مورخه : دوشنبه، 26 اسفند ماه، 1392 (IP آدرس : )
tiullxej 100 day loans kTeJiM quick quid 5244 personal loans rGobpU
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : سه شنبه، 5 فروردين ماه، 1393 (IP آدرس : )
xkbfajd payday loans 2097 payday loans 9927 payday UK jeeBCW
ارسال جوابیه ]

نام شما: http://orderviagraffd.com/
ایمیل شما: http://orderviagraffd.com/

در مورخه : سه شنبه، 19 فروردين ماه، 1393 (IP آدرس : )
bytmgv http://orderviagraffd.com/ 0579 http://buyviagraffd.com/ GLeAEg http://cheapcialisffd.com/ 8]]] cialis order >OOO
ارسال جوابیه ]

نام شما: cialis
ایمیل شما: cialis

در مورخه : سه شنبه، 26 فروردين ماه، 1393 (IP آدرس : )
mkszttaq cialis 3475 http://cheapviagraffd.com/ 3214 viagra online Azbqrj http://genericviagraffd.com/ =-] generic cialis online OqkmkL http://cialisonlineffd.com/ CedEer
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

  امتیاز دهی به مطلب

  انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب

 

  عضويت سريع

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:
 

  آمار کاربران

  امار به روایت وبگذر

  پشتیبانی

لیست جزوات رشته کامپیوتر و IT

 

لیست جزوات رشته برق

جهت مشاوره و برنامه ریزی درسی

و تهیه جزوات و فیلم های اموزشی

با شماره های زیر تماس بگیرید

09123547243

09357984945

سامانه sms:

با ارسال عدد 2 با شما تماس خواهیم گرفت

50002060900000

  سوالات کنکور92

  فرم ثبت سفارش

ثبت سفارش

لطفا مشخصات  ادرس و لیست فیلم و جزوات سفارشی خود را به شماره زیر ارسال نمایید

50002060900000

 

LiveZilla Live Chat Software