RocketTheme's Affinity January 2010 Released Advanced RokStories Styling It's all about customization!
tozihat ....
tozihat ....
tozihat ....

تند خوانی باید چگونه باشد ؟!!1

تند خوانی

 تند خوانی باید چگونه و بر چه پایه ای باشد.؟

 

 

برای اطلا عات بیشتر به ادامه مطلب بروید.

 

حرکات چشم و خواندن                                               تند خوانی

 

اگر به چشمان کسی که سرگرم تماشای یک تصویر یا یک شی است نگاه کنیم میبینیم که چشمان او ثابت نمیماند بلکه مدام در حال وارسی هستنداما این وارسی یک حرکت هموار و مدام نیست بلکه چشم ها اندکی بی حرکت میماند بعد به محل دیگری میپرند دوباره بی حرکت میماند و این کار به همین شیوه ادامه می یابد.مدت زمانی که چشم بی حرکت می ماند تثبیت خوانده میشود.و حرکت تقریبا آنی و سریع بین دو تثبیترا جهش می نامندبه چند شیوه میتوان حرکات چشم را دنبال کرد.

آسانترین آنها بازبینی چشمها با دوربین تلویزیونی است که به کمک آن تصویر شی که چشم به آن خیره شده است به قرنیه چشم منعکس میشودبه این ترتیب بر روی تصویر تلویزیونی چشم تصویر منعکس شدهشی ظاهر میشود که مورد بازبینی قرار گرفته استنوار تلویزیونی را می توان د.باره با سرعت کند به نمایش گذاشت تا مدت زمان هر تثبیت سنجیده شود و به این ترتیب میتوانیم تمام جزییات آن را مشاهده کنیم تحقیقات نشان می دهد که ادراک فقط در موقع تثبیت چشم میتواندصورت گیرد نه در اثنای حرکات جهشی.

خواندن مهارت پیچیده ای است  و مانند تمام مهات ها هم صحبت و هم سرعتآن در نتیجه تمرین پیشرفت میکند.

 

خواندن

 

خواندن مهارت پیچیده ای است  و مانند تمام مهات ها هم صحبت و هم سرعتآن در نتیجه تمرین پیشرفت میکند بازبینی حرکات چشم در اثنای خواندن اطلاعات زیادی درباره این فرایند به دست میدهد.

هنگام خواندن سطری از یک نوشته چشمان ما از راست به چپ و از یک نقطه تثبیت به نقطه دیگر حرکت میکند.گاهی هم چشم به عقب بر میگردد یا برگشت میکند تا مطلبی را دوباره بخوانداما برای یک خواننده ورزیده این قبیل برگشت ها زیاد تکرار نمیشود. میزان تند خوانی بستگی به درجه دشواری مطلب و هدف های ما دارد.اگر متن دشوار باشد ممکن است روی هر کلمه تثبیت داشته باشیماما مرور ساده مطلب ممکن است مستلزم یک یا دو تثبیت در هر جمله باشد.

 

تند خوانی

 

همانطور که گفته شد به هنگام مرور متن در مقایسه با خواندن دقیق آن تاعداد تثبیتهای چشم کمتر است این مشاهده اساس بسیاری از دوره های تند خوانی است که ادعا میشود با گذراندن آنها هم سرعت خواندن و هم توانایی درک مطلب افزایش می یابد این دوره ها بر این مفهوم استوارند که خواننده باید طوری آموزش داده شود که تثبیت های کمتری داشته باشد و با هر تثبیت چند کلمه یا عبارت کاملی را از نظر بگذراندعده ای حتی معتقدند که شخص می تواندیک سطر نوشته را تنها با یک تبیت ضبط کند و به این ترتیب به جای خواندن هر سطر از راست به چپ یک صفحه را مستقیمااز بالا به پایین بخواند به دانشجویان نیز توصیه میشود که وقتی مطلبی را می خوانندو در وسط صفحه خطی را از بالا به پایین در نظر مجسم کنندو چشمان خود را در طول این خط فرضی حرکت دهند به نحوی که با هر تثبیت چشم تمام یک سطر از نوشته راضبط کنندمربی ممکن است پیشنهاد کندکه خواننده هنگام خواندنیکی از انگشتان خود را به عنوان رهنمود در وسط صفحه از بالا به پایین رحکت دهد.

یکی از تمرین های رایج در دوره های آموزش تند خوانی این است که جمله های کوتاهی را مدت بسیار کوتاهی بر روی یک پرده می اندازند.(نمایش سریع به مدت یک چهارم ثانیه یا کمتر)

و دانشجو می کوشد جمله را تشخیص دهدو آن را با صدای بلند بخواند اگر بین دفعات نمایش یک جمله فاصله کافی منظور شود دانشجو می توانداز راه تمرین یاد بگیرد که یک جمله چهار کلمه ای یا بیشتر را تشخیص دهد اما اگر جمله ها سریع نمایش داده شوند با ارایه هر جمله جدید جمله قبلی محو میشود بین این تمرین و خواندن واقعی که در آن چشمها مدام  از یک نقطه تثبیت به نقطه دیگر حرکت می کنند هیچگونه شباهتی وجود ندارد.

در مورد کارایی دوره های تند خوانی ادعاهای زیادی میشود اما وقتی این ادعاها در شرایط بسیار کنترل شده ارزیابی میشوند بی پایه از آب در می آیند(کارور 1981)با این حال اشخاصی که دوره های تند خوانی را گذرانده اند غالبا بر این باورند که مهار تهای انها در امر خواندن به میزان در خور توجهی پیشرفت کرده است. چنین باوری ممکن است به یک معنا تا حدودی درست باشد با مرور سریع مطالب به قصد آشنایی با مفاهیم اصلی خواننده می تواند اطلاعات زیادی به دست آورد و در مواردی بخش عمده مطالبی را که نویسنده در نظر داشته است استنباط کند در واقع برخی نوشته ها چنان عاری از اطلاعات تازه اند که مرور سریع آنها کافی است اما در مورد متونی که حاوی اطلاعات تازه و پر محتوا هستند شواهدی حاکی از کارایی تند خوانی در دست نیست در چنین شرایطی خواننده باید چشم خود را تقریبا روی هر کلمه متن تثبیت کند تا بتواند مطلب را بفهمد.

آیا این یافته ها به آن معنا است که هیچ راهی برای افزایش مهارت های خواندن وجود ندارد؟ برخلاف این نظر می دانیم که شخص هر قدر بیشتر مطالعه کند مهارت او در خواندن بیشتر میشود و این امر بویژه در مورد کودکان خردسال بیشتر صادق استاما هر گونه تلاش عمدی برای تند خوانی تنها این نتیجه را دارد که از میزان فهم مطلب کاسته می شود و به علاوه این نوع تمرین اجباری به بهبود مهارت در خواندن نمی انجامد.

پس درباره ادعاهای مبنی بر اثر بخشی دوره های تندخوانی چه میتوان گفت؟در مورد برخی از این دوره ها

ادعا شده که به کمک آنها سرعت خواندن به سه برابر یا بیشتر میرسد بی آنکه از میزان درک و فهم مطلب کاسته شود چنین ادعایی بی پایه بنظر می رسد. از سوی دیگر در بعضی از این دوره ها چیز هایی آموزش داده میشود که می توان آنها را فنون مرور کردن نامید و البته مواقعی وجود دارد که مرور مطلب کار سودمندی است برای مثال پیش از خواندن یک فصل از یک کتاب درسی بهتر است نخست مطالب آن را به سرعت مرور کنیم تا مضامین اصلی آن را  مشخص کنیم و چشم اندازی از سازمان بندی فصل داشته باشیم اطلاعاتی که از راه مرور سریع مطالب به دست می آید چهار چوبی برای مطالعه دقیقتر مطالب فراهم می کندعلاوه بر این مرور سریع مطالب به خوانندگان کمک میکند تا بفهمند که کدام مطلب ارزش آن را دارد که به دقت خوانده شودبا آگاهی از اطلاعاتی که درباره فرایند خواندن فراهم آمده است می توان دوره هایی  برای آموزش مرور مطالب تنظیم کرد که موثرتر از دوره هایی باشند که هدفشان پرورش تند خوانی است.

 

 

"بر گرفته از کتاب فیاض بخش:مولف فرحناز فیاض بخش"

 


تند خوانی باید چگونه باشد

مرتبط باموضوع :

 کارنامه های کنکور ارشد 90  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 2251 مشاهده
 مشاوره و انتخاب رشته  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 8541 مشاهده
 دانلود سوالات کنکور ازاد90  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 2241 مشاهده
 دانلود جزوات و صدای کلاسی  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 2239 مشاهده
 چگونه برای کنکور درس بخوانیم؟!!  [ سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391 ] 14011 مشاهده
نام شما: Bernt
ایمیل شما: Bernt

در مورخه : يكشنبه، 24 شهريور ماه، 1392 (IP آدرس : )
Fidinng this post has solved my problem
ارسال جوابیه ]

نام شما: Glenda
ایمیل شما: Glenda

در مورخه : دوشنبه، 25 شهريور ماه، 1392 (IP آدرس : )
Play infiamrtove for me, Mr. internet writer.
ارسال جوابیه ]

نام شما: Henny
ایمیل شما: Henny

در مورخه : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
cialis to viagra insurance quotes free auto liability insurance quotes
ارسال جوابیه ]

نام شما: Loren
ایمیل شما: Loren

در مورخه : پنجشنبه، 4 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
buy brand viagra on line online car insurance portland accutane lawyers
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jacklynn
ایمیل شما: Jacklynn

در مورخه : جمعه، 5 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheap auto insurense buy psfizer viagra asthma in children
ارسال جوابیه ]

نام شما: Titia
ایمیل شما: Titia

در مورخه : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheap cialis online colleges
ارسال جوابیه ]

نام شما: Lisa
ایمیل شما: Lisa

در مورخه : دوشنبه، 15 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
hire a car cheapest cialis diabetics health insurance for
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jacki
ایمیل شما: Jacki

در مورخه : چهارشنبه، 17 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheap auto unssurance online college degree programs cheap car insurance nj
ارسال جوابیه ]

نام شما: Butch
ایمیل شما: Butch

در مورخه : شنبه، 20 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
viagra price prednisone sale accutane online cheap
ارسال جوابیه ]

نام شما: Macco
ایمیل شما: Macco

در مورخه : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
cialis for sale special best of brand viagara
ارسال جوابیه ]

نام شما: Pavel
ایمیل شما: Pavel

در مورخه : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 (IP آدرس : )
Now we know who the sebslnie one is here. Great post! http://zkndku.com [url=http://yqbabfaf.com]yqbabfaf[/url] [link=http://rsfglbkzg.com]rsfglbkzg[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Lorene
ایمیل شما: Lorene

در مورخه : پنجشنبه، 9 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
car insurance rates casino online reviews learner driver insurance car cheap car insurance new drivers car insurance cheap live insurance whole quotes auto insurance rates
ارسال جوابیه ]

نام شما: bwaxkp
ایمیل شما: bwaxkp

در مورخه : شنبه، 18 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
kkngmcd
ارسال جوابیه ]

نام شما: viagra
ایمیل شما: viagra

در مورخه : شنبه، 18 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
ziwcsyxj http://zhujjh.com/ fyftfgb [url=http://lmoxex.com/]fyftfgb[/url]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Turk
ایمیل شما: Turk

در مورخه : چهارشنبه، 22 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
life insurance rates car insurers northern ireland car insurance quotes health insurance great west automotive insurance WI
ارسال جوابیه ]

نام شما: Almena
ایمیل شما: Almena

در مورخه : جمعه، 24 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
fun slot games On line viagra cheap auto insurance free quotes insurance auto auto insurance auto insurance quotes online casino
ارسال جوابیه ]

نام شما: Cheyanne
ایمیل شما: Cheyanne

در مورخه : شنبه، 25 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
free slots viagra online casino whole life insurance policy life insurance no restrictions exams car insurance quotes short car insurance term
ارسال جوابیه ]

نام شما: Dolley
ایمیل شما: Dolley

در مورخه : دوشنبه، 27 آبان ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheap car insurance online colleges cialis dose online auto insurance quotes order levitra online
ارسال جوابیه ]

نام شما: Mccade
ایمیل شما: Mccade

در مورخه : شنبه، 2 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
auto insurance levitra life insurance rates trusted site for online cialis online degree life insurance quotes
ارسال جوابیه ]

نام شما: Lola
ایمیل شما: Lola

در مورخه : سه شنبه، 5 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
online degree programs become auto insurance broker landlord insurance liability viagra online return of premium life insurance
ارسال جوابیه ]

نام شما: Malerie
ایمیل شما: Malerie

در مورخه : چهارشنبه، 6 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
VIAGRA FOR SELL online viagra kopen cheap viagra florida car insurance car insurance cheap a atuo insurance viagra online
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loan
ایمیل شما: payday loan

در مورخه : جمعه، 8 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
qftlnap payday loan qowjI payday loan O quick payday loans >OOO
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jayna
ایمیل شما: Jayna

در مورخه : يكشنبه، 10 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
find the best car insurance quotes insurance car classic car insurance ireland northern car insurance in florida car insurance quote viagra prescription performance car insurance high
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : دوشنبه، 11 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
fqdrbwte payday loans 8]]] payday loans ALHnJY payday loans iifBO payday loans fRivCs payday loans 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jermajesty
ایمیل شما: Jermajesty

در مورخه : شنبه، 16 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
NJ car insurance cialis and viagra auto insurance quotes health insurance quotes cheap auto insurance
ارسال جوابیه ]

نام شما: Buffy
ایمیل شما: Buffy

در مورخه : يكشنبه، 24 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
diabetes impotence psychogenic impotence cialis generic levitra buying priligy online
ارسال جوابیه ]

نام شما: Emma
ایمیل شما: Emma

در مورخه : دوشنبه، 25 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
viagra viagra pas cher car insurance broad form cheap auto insurance online quotes insurance car quotes car insurance cheap qotes for life insurance
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans online
ایمیل شما: payday loans online

در مورخه : چهارشنبه، 27 آذر ماه، 1392 (IP آدرس : )
beyqbag payday loans online 4561 payday loans fxWyPM fast payday loan 1675
ارسال جوابیه ]

نام شما: Marylada
ایمیل شما: Marylada

در مورخه : يكشنبه، 1 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
viagra cheap online car insurance free car insurance insurance quotes auto free online poker insureyourcaronline.com
ارسال جوابیه ]

نام شما: Donte
ایمیل شما: Donte

در مورخه : پنجشنبه، 5 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
free slots play car insurance quotes auto insurance quotes buy car insurance online viagra cialis levitra cheapest auto insurance auto insurance news
ارسال جوابیه ]

نام شما: Trinity
ایمیل شما: Trinity

در مورخه : شنبه، 7 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheapest individual health plan cialis for cheaper here car insurance online purchase viagra car insurance quotes
ارسال جوابیه ]

نام شما: Ronalee
ایمیل شما: Ronalee

در مورخه : يكشنبه، 8 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
car insurence auto insurance quotes best online pharmacy for accutane car insurance quotes insureyourcaronline.com auto insurance cheap website
ارسال جوابیه ]

نام شما: try this site
ایمیل شما: try this site

در مورخه : يكشنبه، 8 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
rnvxws try this site mVoAY discover this info here >OOO cash advance PeesOe
ارسال جوابیه ]

نام شما: visit this page
ایمیل شما: visit this page

در مورخه : سه شنبه، 10 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
oipdbo visit this page >[ payday loans XOzwd fast payday loan 7745
ارسال جوابیه ]

نام شما: learn this here now
ایمیل شما: learn this here now

در مورخه : سه شنبه، 10 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
ubhjqe learn this here now 7975 see this page 8]]] payday loans =-]
ارسال جوابیه ]

نام شما: recommended you read
ایمیل شما: recommended you read

در مورخه : پنجشنبه، 12 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
dgvbndo recommended you read 4259 continued >OOO payday loans hpCca
ارسال جوابیه ]

نام شما: Graceland
ایمیل شما: Graceland

در مورخه : دوشنبه، 16 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
mexican insurance car car insurance quotes cheap car insurance quotes cialis prices auto insurance quotes north carolina viagra for sale insureyourcaronline.com
ارسال جوابیه ]

نام شما: Pink
ایمیل شما: Pink

در مورخه : يكشنبه، 22 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
ordering prozac online insurance car accident settlement 21 blackjack online insurance cheap worldwide car insurance rate
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : سه شنبه، 24 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
sonhiw payday loans >[ payday loans LliAV payday loans O
ارسال جوابیه ]

نام شما: Namari
ایمیل شما: Namari

در مورخه : سه شنبه، 24 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
www.blackjackspace.net compare car insurance car insurance quotes insurance quotes auto cheap nj auto insurance cialis online cheap
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jaylon
ایمیل شما: Jaylon

در مورخه : جمعه، 27 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
car insurance quotes business insurance buying Viagra pills cialis generic mobile www.forgetyoured.net www.allhealthinsurers.net
ارسال جوابیه ]

نام شما: Terrah
ایمیل شما: Terrah

در مورخه : يكشنبه، 29 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )
non-owners auto insurance new jersey quotes indonesia levitra and health insurance forex trading hours Get Free Car Insurance Quote
ارسال جوابیه ]

نام شما: important link
ایمیل شما: important link

در مورخه : جمعه، 4 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
kuhpyqgd important link >[ useful content mYAtzJ quick payday loans 6877
ارسال جوابیه ]

نام شما: Maisyn
ایمیل شما: Maisyn

در مورخه : دوشنبه، 7 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
cheap business insurance online reasonable car insurance www.cheapinsurancemate.com forex online health insurance providers in Florida viagra purchases
ارسال جوابیه ]

نام شما: http://paydayloansusaprd.com/
ایمیل شما: http://paydayloansusaprd.com/

در مورخه : سه شنبه، 8 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
ynpnbo http://paydayloansusaprd.com/ >:]] pay day loans >:]] payday loans 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Taron
ایمیل شما: Taron

در مورخه : يكشنبه، 13 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
car insurance quotes cialis cheapest price cialis sale health insurance quote affordable life insurance
ارسال جوابیه ]

نام شما: Elyza
ایمیل شما: Elyza

در مورخه : سه شنبه، 15 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
how to order cialis online what is my life insurance news life insurance premium www.compareautoinsur.com
ارسال جوابیه ]

نام شما: fast cash advance
ایمیل شما: fast cash advance

در مورخه : يكشنبه، 20 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
hxddxq fast cash advance Wmgjs quickquid uTQnW payday loans 2452
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : سه شنبه، 22 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
ynvgph payday loans OuZfrc payday loans tFPUrB payday loans 8]]] payday loans JHnkNg
ارسال جوابیه ]

نام شما: Spike
ایمیل شما: Spike

در مورخه : چهارشنبه، 23 بهمن ماه، 1392 (IP آدرس : )
health insurance quotes online viagra online cheap individual health insurance alaska Viagre internet pharmacy propecia soma zoloft viagra cheap
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : سه شنبه، 20 اسفند ماه، 1392 (IP آدرس : )
vuqtvao payday loans 7194 payday loans GOfmmH payday loans FOkXTe payday loans 3008 payday loans O
ارسال جوابیه ]

نام شما: 100 day loans
ایمیل شما: 100 day loans

در مورخه : دوشنبه، 26 اسفند ماه، 1392 (IP آدرس : )
tiullxej 100 day loans kTeJiM quick quid 5244 personal loans rGobpU
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : سه شنبه، 5 فروردين ماه، 1393 (IP آدرس : )
xkbfajd payday loans 2097 payday loans 9927 payday UK jeeBCW
ارسال جوابیه ]

نام شما: http://orderviagraffd.com/
ایمیل شما: http://orderviagraffd.com/

در مورخه : سه شنبه، 19 فروردين ماه، 1393 (IP آدرس : )
bytmgv http://orderviagraffd.com/ 0579 http://buyviagraffd.com/ GLeAEg http://cheapcialisffd.com/ 8]]] cialis order >OOO
ارسال جوابیه ]

نام شما: cialis
ایمیل شما: cialis

در مورخه : سه شنبه، 26 فروردين ماه، 1393 (IP آدرس : )
mkszttaq cialis 3475 http://cheapviagraffd.com/ 3214 viagra online Azbqrj http://genericviagraffd.com/ =-] generic cialis online OqkmkL http://cialisonlineffd.com/ CedEer
ارسال جوابیه ]

نام شما: cialis uk
ایمیل شما: cialis uk

در مورخه : پنجشنبه، 4 ارديبهشت ماه، 1393 (IP آدرس : )
QCjuYuWik cialis uk buy viagra usa best price cialis
ارسال جوابیه ]

نام شما: generic cialis reviews
ایمیل شما: generic cialis reviews

در مورخه : چهارشنبه، 10 ارديبهشت ماه، 1393 (IP آدرس : )
dCEpgTdM generic cialis reviews http://lendhope.org/cialis-england/ viagra free trial
ارسال جوابیه ]

نام شما: 100 day loans
ایمیل شما: 100 day loans

در مورخه : شنبه، 13 ارديبهشت ماه، 1393 (IP آدرس : )
eshmcj 100 day loans 8056 unsecured loans online up to 1000 6132 instant loans 8]]] payday loans 2899
ارسال جوابیه ]

نام شما: cgzkego
ایمیل شما: cgzkego

در مورخه : پنجشنبه، 18 ارديبهشت ماه، 1393 (IP آدرس : )
opjmtc
ارسال جوابیه ]

نام شما: hello
ایمیل شما: hello

در مورخه : جمعه، 19 ارديبهشت ماه، 1393 (IP آدرس : )
wgkqrj http://tivbez.com/ wufhwqyz [url=http://eopqiw.com/]wufhwqyz[/url]
ارسال جوابیه ]

نام شما: loans with bad credit
ایمیل شما: loans with bad credit

در مورخه : دوشنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1393 (IP آدرس : )
mglmbdc loans with bad credit UhXhP money mutual >:]] installment loans 8944 payday loans >[
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : سه شنبه، 23 ارديبهشت ماه، 1393 (IP آدرس : )
apiwgi payday loans OVXIp payday loans 2059 payday loans >:]] payday loans 9263 payday loans 1608
ارسال جوابیه ]

نام شما: pay day loans
ایمیل شما: pay day loans

در مورخه : جمعه، 2 خرداد ماه، 1393 (IP آدرس : )
zyrcvvm pay day loans 6883 payday advance >OOO payday loans %-[[[ cash advance online O
ارسال جوابیه ]

نام شما: money mutual funds
ایمیل شما: money mutual funds

در مورخه : دوشنبه، 12 خرداد ماه، 1393 (IP آدرس : )
mjmwtm money mutual funds 5797 payday installment loans O payday loans 3213 apply for small loans 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : شنبه، 24 خرداد ماه، 1393 (IP آدرس : )
qfzufr payday loans xBIBL payday loans iOJgBC payday loans =-] payday loans 7842 payday loans 7328 payday loans >:]] payday loans %-[[[ payday loans OtCpL
ارسال جوابیه ]

نام شما: coach outlet
ایمیل شما: acs@aol.com

در مورخه : دوشنبه، 2 تير ماه، 1393 (IP آدرس : )

michael kors outlet

louis vuitton outlet

coach outlet

oakley sunglasses outlet

louis vuitton handbags

coach factory outlet

ray ban sunglasses

coach outlet store online

coach factory

michael kors outlet online

coach outlet

prada outlet

cheap ray ban sunglasses

air jordan

true religion jeans

coach factory outlet

louis vuitton outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses

tory burch outlet

michael kors

coach factory outlet

prada handbags

coach outlet

louis vuitton handbags

cheap oakley sunglasses

cheap jordan

true religion jeans outlet

louis vuitton

coach factory

coach store online

coach factory online

michael kors outlet

coachfactory.com

coach factory outlet

prada handbags

michael kors outlet

coach outlet store online

coach outlet

ray-ban sunglasses

valentino

valentino shoes

louis vuitton outlet

coach outlet online

coach factory outlet online

isabel marant Shoes

coach outlet store online

timberland boots

tiffany and co jewelry

coach outlet

oakley sunglasses

coach outlet online

coachfactory.com

true religion outlet

coach outlet

coach outlet store online

coach factory

coach factory outlet

timberland shoes

true religion outlet

coach outlet store online

coach outlet

coach factory

coach factory outlet

true religion

coach outlet store online

true religion jeans

coach factory

tory burch shoes

louis vuitton

coach factory outlet

michael kors outlet

coach factory outlet

polo ralph lauren

coach outlet store online

tiffany and co

coach factory outlet

tory burch

coach outlet online

michael kors outlet online

coach outlet online

coach factory outlet online

celine outlet

cheap toms

coach outlet

celine handbags

marc jacobs outlet

michael kors purses

coach outlet

ray-ban sunglasses

ralph lauren

coach factory outlet

toms shoes

coach outlet online

supra shoes

coach outlet

fitflop outlet

tiffany jewelry

tory burch outlet online

tiffany and co

coach factory

michael kors outlet online

coach outlet

michael kors outlet store

marc jacobs

cheap oakley sunglasses

celine bags

coach factory outlet

coach handbags

timberland boots

michael kors factory outlet

fitflops

coach factory outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

oakley sunglasses cheap

coach handbags outlet

ارسال جوابیه ]

نام شما: quick money loans
ایمیل شما: quick money loans

در مورخه : جمعه، 6 تير ماه، 1393 (IP آدرس : )
sqogpuvs quick money loans =-] money mutual 0931 24 hour loans 8]]] 100 day loan pXNShL
ارسال جوابیه ]

نام شما: mcmoutlet
ایمیل شما: mcmoutlet

در مورخه : دوشنبه، 9 تير ماه، 1393 (IP آدرس : )

anche per Living hollister e Trekking

La gamma cheap jordan shoes 500L di Casa Fiat amplia insanity workouts il suo parco louis vuitton purses motori, a partire da oggi entra listino la motorizzazione hermes birkin 1.4 T Jet Turbo 120 CV per i modelli 500L, 500L Trekking coach factory outlet e longchamp soldes 500L Living.

Abbinato toms shoes a coach outlet un cambio manuale a 6 marce, questo propulsore a benzina è la risposta ideale per chi punta louis vuitton su costi di gestione contenuti, ghd sale tra l'altro rientra già nella normativa sulle emissioni Euro red bottom shoes 6.

Potenza e prestazioniIn quanto a prestazioni, il 1.4 16v T Jet eroga 120 CV (88 north face outlet kW) di potenza massima ottenuta a 5.000 rpm ed Lululemon outlet ha una coppia massima di 215 michael kors Nm a 2.500 juicy couture handbags rpm.

Con questa longchamp soldes motorizzazione marc jacobs la Fiat 500L fa registrare 189 km/h di velocità massima e impiega 10,2 secondi true religion outlet per accelerare da 0 a 100 Km/h.

Il 1.4 T Jet 120 CV è disponibile sull'allestimento Lounge di Fiat 500L il livello top di louboutin outlet gamma della 'City Lounge' che unisce l'iconicità dello stile 500 alla funzionalità del design Fiat con un prezzo di listino di 20.920 euro.

Il T Jet tory burch outlet può mcm outlet essere scelto anche true religion outlet dai mulberry uk clienti di Fiat 500L Trekking con un prezzo di longchamp handbags listino è 21.626 euro. Il nuovo 1 .4 16v T Jet da 120 CV andrà, poi, ad ampliare anche l'offerta della Fiat 500L Living, la nuova MPV a '5+2 posti' più compatta della sua categoria: in soli 4,35 metri ha posto per 7 o 5 burberry outlet persone e ray ban sunglasses un bagagliaio coach outlet da ben 638 litri di carico, il più grande della sua fascia di mercato.

Il listino prezzi della Fiat 500L Living 1 .4 16v T Jet da 120 polo ralph lauren CV parte da 20.063 euro per l'allestimento prada outlet Pop Star e arriva a 21.676 euro per la top di gamma Lounge.

Il resto della gamma motoriIl karen millen outlet 1 .4 16v T Jet da 120 CV andrà ad chanel outlet aggiungersi alla gamma valentino outlet motori disponibile cheap oakley sunglasses per i tre modelli Fiat: polo outlet i propulsori a benzina 0.9 TwinAir da 105 CV e 1.4 coach outlet da 95 CV (solo 500L e Fiat 500L Trekking) chi flat iron e i turbodiesel 1.3 Mulitjet II da 85 CV, 1.6 ferragamo outlet MultiJet II da 105 CV e il nuovo 1.6 MultiJet II da 120 CV.

Inoltre, louboutin shoes le Fiat 500L e cheap supra shoes Fiat 500L Living possono essere equipaggiate con il 0.9 prada outlet TwinAir Turbo a metano da bottega veneta outlet 80 true religion jeans CV nominato di recente 'Best Green Engine of the Year 2013'.

ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393 (IP آدرس : )
pvaafhpj payday loans 8817 payday loans >OOO payday loans hcdzM payday loans 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : جمعه، 27 تير ماه، 1393 (IP آدرس : )
qgrhipwy payday loans TuijZE payday loans >OOO payday loans =-] payday loans >[
ارسال جوابیه ]

نام شما: apply for small loans
ایمیل شما: apply for small loans

در مورخه : چهارشنبه، 5 شهريور ماه، 1393 (IP آدرس : )
tkzvkhu apply for small loans aJapr mobile loans 5784 bad credit loans online mmvUx payday loans vZwKh money mutual 5851
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : جمعه، 14 شهريور ماه، 1393 (IP آدرس : )
plzpmso payday loans 3548 payday loans 8]]] payday loans 9678 money mutual >[ payday loans >OOO mobile loans 5724 payday loans orafB payday loans eOjTCl
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : جمعه، 10 بهمن ماه، 1393 (IP آدرس : )
hsesdwb payday loans >:]] payday loans GtDkyu payday loans 1131 payday loans >:]] payday loans 8201 payday loans 0685
ارسال جوابیه ]

نام شما: order cialis
ایمیل شما: order cialis

در مورخه : جمعه، 17 بهمن ماه، 1393 (IP آدرس : )
tgumwih order cialis %-[[[ generic cialis 7422 cialis O generic viagra >[ viagra online JmxPnz no prescription order viagra online 4408
ارسال جوابیه ]

نام شما: order quality cialis
ایمیل شما: order quality cialis

در مورخه : جمعه، 8 اسفند ماه، 1393 (IP آدرس : )
wajdjd order quality cialis 6450 buy cialis 9650 generic cialis 8391 generic viagra 5369 viagra =-]
ارسال جوابیه ]

نام شما: sameday payday loans online
ایمیل شما: sameday payday loans online

در مورخه : دوشنبه، 25 اسفند ماه، 1393 (IP آدرس : )
nwfcagz sameday payday loans online yJqPra payday loans 6031 payday loans %-[[[
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : دوشنبه، 25 اسفند ماه، 1393 (IP آدرس : )
ygykpv payday loans BRDxq payday loans uk =-] payday loans nwbvM payday loans =-] payday loans 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: viagra
ایمیل شما: viagra

در مورخه : جمعه، 29 اسفند ماه، 1393 (IP آدرس : )
nuikbds viagra 6628 cialis 3239 cheap viagra 0100 generic cialis 7798
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : جمعه، 29 اسفند ماه، 1393 (IP آدرس : )
wxrikj payday loans Fzuqd payday loans ZUntl payday loan 9991
ارسال جوابیه ]

نام شما: buy cialis
ایمیل شما: buy cialis

در مورخه : يكشنبه، 2 فروردين ماه، 1394 (IP آدرس : )
vptgugl buy cialis 5180 buy viagra 0439 viagra 8]]] cialis online 6587
ارسال جوابیه ]

نام شما: viagra
ایمیل شما: viagra

در مورخه : شنبه، 8 فروردين ماه، 1394 (IP آدرس : )
nchobw viagra yeAwz cialis >OOO viagra %-[[[ cheap cialis bridO
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : جمعه، 14 فروردين ماه، 1394 (IP آدرس : )
irtkscp payday loans 8149 payday loans >OOO payday loans >OOO
ارسال جوابیه ]

نام شما: buy cheap cialis
ایمیل شما: buy cheap cialis

در مورخه : شنبه، 22 فروردين ماه، 1394 (IP آدرس : )
kbwuxgrn buy cheap cialis bysuS cheap cialis 3049 viagra >OOO viagra PQGkz
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : چهارشنبه، 26 فروردين ماه، 1394 (IP آدرس : )
hdtmong payday loans qUpdn payday loans 8]]] payday loans 1271 payday loans %-[[[ fast payday loans 8]]] payday loans 7103 payday loans >:]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : جمعه، 25 ارديبهشت ماه، 1394 (IP آدرس : )
zuqvajom payday loans uvmXoU payday loans online O payday loans xVfEkD
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : دوشنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1394 (IP آدرس : )
xxdtra payday loans ORmjWw payday loans O payday loans =-] payday loans 1963 payday loans >OOO payday loans >OOO
ارسال جوابیه ]

نام شما: how to order viagra
ایمیل شما: how to order viagra

در مورخه : دوشنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1394 (IP آدرس : )
rhqtbx how to order viagra ThCbIi viagra cioRxU cialis 0262 generic cialis O
ارسال جوابیه ]

نام شما: cialis online
ایمیل شما: cialis online

در مورخه : چهارشنبه، 30 ارديبهشت ماه، 1394 (IP آدرس : )
eflirf cialis online 8]]] viagra MsljC viagra >:]] generic cialis soft online 8]]]
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans
ایمیل شما: payday loans

در مورخه : پنجشنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1394 (IP آدرس : )
ndbjtf payday loans KDQNWm payday loans 7812 payday loans %-[[[ payday loans 0847
ارسال جوابیه ]

نام شما: generic viagra
ایمیل شما: generic viagra

در مورخه : شنبه، 2 خرداد ماه، 1394 (IP آدرس : )
ogokycng generic viagra DLnSDz online cialis MKiXdE viagra online 9168 cialis O
ارسال جوابیه ]

نام شما: payday loans online
ایمیل شما: payday loans online

در مورخه : چهارشنبه، 6 خرداد ماه، 1394 (IP آدرس : )
xoahwp payday loans online JGZmW payday loans >:]] payday loans YJuOiB
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

  امتیاز دهی به مطلب

  انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب

 

  پشتیبانی

لیست جزوات رشته کامپیوتر و IT

 

لیست جزوات رشته برق

جهت مشاوره و برنامه ریزی درسی

و تهیه جزوات و فیلم های اموزشی

با شماره های زیر تماس بگیرید

09123547243

09357984945

سامانه sms:

با ارسال عدد 2 با شما تماس خواهیم گرفت

50002060900000

  فرم ثبت سفارش

ثبت سفارش

لطفا مشخصات  ادرس و لیست فیلم و جزوات سفارشی خود را به شماره زیر ارسال نمایید

50002060900000

 

  عضويت سريع

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:
 

  آمار کاربران

  امار به روایت وبگذر

  سوالات کنکور92